‘Verbetering van PUE stagneert al vier jaar’

Uptime_Institute-280210.png

Dat stelt Uptime Institute vast in het onlangs v verschenen rapport ‘Uptime Institute Global Data Center Survey 2023’. De gemiddelde effectiviteit van het wereldwijde energieverbruik (PUE) is al vier jaar gelijk gebleven, stelt de organisatie: “Verdere verbeteringen van de PUE-niveaus zullen een golf van investeringen vergen”.

Dat is echter niet het enige interessante gegeven dat in het rapport valt te lezen. Ook opmerkelijk is bijvoorbeeld: het aandeel van de workloads die in on-premise faciliteiten wordt geplaatst, is gedaald tot minder dan de helft. Dit aandeel zal naar verwachting verder afnemen naarmate meer organisaties kiezen voor een hybride benadering van IT. Dat brengt echter nog altijd wel degelijk risico’s met zich mee. Meer dan de helft (55%) van de operators zegt namelijk de afgelopen drie jaar een storing op hun locatie te hebben gehad. Toch is dit percentage een verbetering ten opzichte van eerdere onderzoeken, stelt Uptime vast.

Nog een interessant en bovendien hieraan gerelateerd punt: managers van on-premise datacenters zeggen dat gegevensbeveiliging de grootste belemmering is voor het verplaatsen van bedrijfskritische workloads naar de public cloud.

Verder is duidelijk dat de dichtheid van serverracks toeneemt. Dat gaat vooralsnog relatief langzaam. De meeste operators hebben geen racks van meer dan 20 kW, aldus Uptime.

Tenslotte AI: in datacenterfaciliteiten zal dit fenomeen voorzichtig worden toegepast, verwachten de analisten van Uptime. Operators wantrouwen namelijk het vermogen van AI om betrouwbare operationele beslissingen te nemen.

 

Lees ook
Nutanix introduceert Carbon Power Estimator

Nutanix introduceert Carbon Power Estimator

Nutanix introduceert Carbon Power Estimator om datacenters inzicht te geven in energieverbruik en CO2-voetafdruk. In een tijd waarin duurzaamheid en milieubewustzijn centraal staan, wordt de rol van de IT-afdeling in bedrijven steeds belangrijker. Het is dan ook van essentieel belang dat organisaties inzicht krijgen in het energieverbruik en de CO2-voetafdruk...

Nieuw traffic-record bij DE-CIX Frankfurt: 15 Tbps

Nieuw traffic-record bij DE-CIX Frankfurt: 15 Tbps

Op woensdagavond 20 september heeft DE-CIX Frankfurt een nieuw verkeersrecord gevestigd door voor het eerst de grens van 15 Terabits per seconde (Tbps) te overschrijden, met een piek van 15,29 Tbps. Ter vergelijking: in 2022 doorbrak Frankfurt de barrières van 11, 12, 13 en 14 Tbps.

NEN publiceert richtlijn PGS 37-1 voor energieopslagsystemen

NEN publiceert richtlijn PGS 37-1 voor energieopslagsystemen

Het gebruik van energieopslagsystemen ofwel Energy Storage Systems (ESS) met lithiumbatterijen neemt steeds meer toe. Daarmee groeit ook de noodzaak om dit op een verantwoorde manier te doen. In reactie hierop heeft NEN de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen PGS 37-1 ontwikkeld in samenwerking met een team van experts uit het bedrijfsleven en overheidsinstellingen.