<


Save Energy Foundation certificeert Tuuring voor meten van Server Idle Coefficient (SIC)

Save Energy Foundation

De Save Energy Foundation heeft vandaag bekend gemaakt dat Tuuring in Rotterdam de eerste partij is die formeel gecertificeerd is voor het meten van de Server Idle Coefficient (SIC). De SIC is een unieke coefficient die het energiebesparingspotentieel van servers aangeeft.

Uniforme meetmethode

“Door het toepassen van een uniforme meetmethode als de SIC krijgen datacenters, IT-afdelingen en adviseurs een uitstekend inzicht in de energiebesparing die zij kunnen realiseren door bijvoorbeeld power management-instellingen te optimaliseren of op slimme wijze IT-workloads te virtualiseren”, zegt Marco Verzijl van de Save Energy Foundation. “Door de belastinggraad van de server verder te verbeteren of het energieverbruik te minimaliseren wanneer een server ‘idle’ is ofwel geen nuttige workloads ‘draait’, kan het energieverbruik van servers worden geoptimaliseerd.”

Naast de Server Idle Coefficient heeft de Save Energy Foundation ook een Data center Idle Coefficient (DcIC) ontwikkeld. Deze geeft het potentieel aan energiebesparing over alle servers in een datacenter aan. Cruciaal voor de SIC en de DcIC is dat deze meetwaarden op uniforme wijze worden vastgesteld. Alleen op die manier ontstaat een duidelijk inzicht in het potentieel aan energiebesparingen en kunnen meerdere SIC- of DcIC-waarden in benchmarks met elkaar worden vergeleken. Hiervoor heeft de Save Energy Foundation een uniforme meetmethode ontwikkeld die aan derden partijen beschikbaar wordt gesteld. Door zich te laten certificeren door de Save Energy Foundation kunnen deze partijen aantonen dat zij op correcte en uniforme wijze de SIC en/of de DcIC meten.

Energiegebruik cruciaal bij beheer digitaal landschap

“Door SIC- en DcIC-gegevens te ondersteunen in het Performance Insights-platform helpen wij klanten meetwaarden op het gebied van energiegebruik en efficiëntie te gebruiken tijdens het beheer van hun digitale landschap”, zegt Pierre van Elswijk, CEO van Tuuring. “Het Tuuring Performance Insights-platform consolideert performance-data uit een combinatie van databronnen binnen het complete digitale landschap van een organisatie. Hiermee verkrijgt men diepgaande inzichten in de performance van bedrijfskritische processen en kan de organisatie groeien en succesvoller worden op basis van data gedreven beslissingen. Problemen worden sneller opgelost, teams kunnen beter samenwerken en op data gefundeerde beslissingen zorgen voor de juiste investeringen.”

Performance Insights van Tuuring is een domeinonafhankelijke AIOps-toepassing. Het platform ondersteunt een groot aantal databronnen om een holistisch beeld van het digitale landschap en de waardeketens van een organisatie te bieden. Van Elswijk: “We werken samen met een groeiend aantal partners om klanten te ondersteunen in hun digitale transformaties, om hun digitale performance te optimaliseren en hen te helpen op een gecontroleerde manier duurzamer te worden.”

Performance Insights verzamelt essentiële performance-data uit een combinatie van bronnen voor applicaties, werkplekken en (cloud)infrastructuren. Deze gegevens worden geconsolideerd en door middel van kunstmatige intelligentie en anomalie-detectie omgezet tot dynamische baselines voor een applicatie of volledige business-keten. De uitkomsten worden omgezet in direct bruikbare inzichten en bieden concrete kennis voor zowel IT- als business-teams.

Wettelijke energiebesparingplicht

“Het optimaliseren van de serverinstellingen is overigens een erkende maatregel in de energiebesparingsplicht die op veel bedrijven en organisaties met uitgebreide IT-infrastructuur van toepassing is”, licht Verzijl toe. "Het monitoren van de SIC en de DcIC is dan ook een nuttig hulpmiddel bij het uitvoeren van deze maatregel en geeft de IT-manager en het datacenter de inzichten of deze maatregel van toepassing is.”

Over de Save Energy Foundation

De Save Energy Foundation streeft naar verbeteringen in datacenters om slimmer om te gaan met energie. De stichting wil zorg dragen voor het toepassen van uniforme meetmethoden zoals de Server Idle Coefficient (SIC) en de Data center Idle Coefficient (DcIC) in de ICT-branche. Hiertoe werkt de Save Energy Foundation nauw samen met partijen die op gecertificeerde wijze SIC/ DcIC-waarden kunnen meten, datacenter aggregators die SIC- en DcIC-meetwaarden formeel registreren en hierover rapporteren, evenals datacenters en IT-afdelingen die de SIC en DcIC willen toepassen om slimmer om te gaan met energie. Daarnaast onderhoudt de Save Energy Foundation nauwe contacten met de Nederlandse overheid en belangenverenigingen. Kijk voor meer informatie op https://saveenergyfoundation.com.

 

Lees ook

Energie besparen in het datacenter; prestaties per watt maken het verschil

Datacenters zijn de ruggengraat van de digitale economie, maar de exploitatie vereist grote hoeveelheden energie. Zorgvuldig ontworpen datacenters en efficiënte IT-componenten maken computergebruik nog groener. SSD’s spelen hierbij een belangrijke rol.

De Save Energy Foundation is van start gegaan.

De Save Energy Foundation is van start gegaan.

Onlangs is de Save Energy Foundation van start gegaan. Deze Nederlandse stichting wil datacenters helpen om slimmer met energie om te gaan. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het meten en verder verbeteren van de Server Idle Coefficient (SIC) en de Data center Idle Coefficient (DcIC). De stichting doet dit via het accrediteren van partijen die op...

Nieuwe normen voor effectiviteit van gebruik van water en CO2-uitstoot in datacenters

Nieuwe normen voor effectiviteit van gebruik van water en CO2-uitstoot in datacenters

De normenserie ISO/ IEC 30134 ‘Data centres - Key performance indicators’ beschrijft de duurzaamheidsparameters voor datacenters. Er zijn nu twee normen uit deze serie afgerond en gepubliceerd: één gaat over de CO2-uitstoot en één over het watergebruik.