‘Landelijk Actieprogramma Netcongestie is goed vertrekpunt, maar geen oplossing’

Dat stelt de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) in haar online magazine Inzicht. VEMW is het kenniscentrum en de belangenbehartiger voor de zakelijke elektriciteit-, gas- en waterafnemers in Nederland.

Op 20 december heeft minister Rob Jetten het Landelijke Actieprogramma Netcongestie (LAN) in ontvangst genomen, schrijft de VEMW. In dit programma zijn maatregelen in kaart gebracht die de capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet zouden moeten verkleinen. VEMW was betrokken bij de totstandkoming van het actieprogramma, maar is teleurgesteld over de uitkomst. Algemeen directeur Hans Grünfeld: “Het plan schiet echt tekort en is geen oplossing voor dit grote, maatschappelijke probleem.”

Om een eind te kunnen maken aan de huidige capaciteitsproblemen moet er zicht komen op een snelle uitbreiding van het net, aldus VEMW. “En het LAN schetst dat perspectief niet”, constateert Grünfeld. “Zo worden er geen data genoemd waarop bepaalde doelen behaald moeten worden. En het blijft volstrekt onduidelijk of de investeringsplannen van de netbeheerders wel voldoende zijn.” Hij is van mening dat de overheid meer verantwoordelijkheid moet nemen bij dit complexe vraagstuk. Daarbij denkt hij bijvoorbeeld aan het afdekken van bepaalde risico’s, die de betrokken marktpartijen niet zelf kunnen dragen.

Het VEMW geeft aan wel blij te zijn met de afgesproken verbetering van het proces voor de ontwikkeling van investeringsplannen van netbeheerders. Door intensievere samenwerking en afstemming met vertegenwoordigers van netgebruikers zoals VEMW, kunnen zij veel beter anticiperen op veranderingen. Waar wij voorheen pas na de planvorming onze mening konden geven, worden wij er nu in een eerder stadium bij betrokken, aldus Grünfeld.

Grünfeld probeert in het artikel in Inzicht optimistisch te blijven, maar noemt het actieprogramma zoals dat er nu ligt ‘een gemiste kans’. “En dan heb ik het nog niet eens over de principiële bezwaren die wij als VEMW hebben. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over een zogenaamde congestion charge, een soort file-beprijzing. Het komt erop neer dat de slachtoffers van het tekort aan netcapaciteit de rekening gepresenteerd krijgen. Dat is wat ons betreft volstrekt onacceptabel en het draagt op geen enkele manier bij aan de oplossing van het probleem.”

Lees ook
TU Delft en TenneT presenteren plan voor energiesnelwegen

TU Delft en TenneT presenteren plan voor energiesnelwegen

Nu datacenters meer en meer de ambitie lijken te hebben om een rol te spelen in de energietransitie, wordt het steeds belangrijker om de ontwikkelingen rond de grote netwerken in ons land te volgen. Daarom was een symposium dat onlangs werd georganiseerd door TenneT en de TU-Delf zeker de moeite van een bezoek waard.

Brits onderzoeksproject wil energieverbruik AI drastisch verminderen

Brits onderzoeksproject wil energieverbruik AI drastisch verminderen

In het Verenigd Koninkrijk gaat een onderzoeksproject van start dat tot doel heeft te onderzoeken hoe de milieu-impact is wat men noemt ‘autonome internettechnologieën’ kan worden verminderd. Daaronder vallen met name AI en machine learning.

Britse startup wil samenwerking met netwerkbeheerders verbeteren

Britse startup wil samenwerking met netwerkbeheerders verbeteren

De Britse startup SMPnet heeft onlangs 1,4 miljoen dollar opgehaald bij investeerders voor een internationale uitrol van zijn softwareplatform. Het bedrijf heeft programmatuur ontwikkeld waarmee onder andere de samenwerking tussen netwerkbeheerders en externe afnemers en aanbieders van elektriciteit