‘Landelijk Actieprogramma Netcongestie is goed vertrekpunt, maar geen oplossing’

Dat stelt de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) in haar online magazine Inzicht. VEMW is het kenniscentrum en de belangenbehartiger voor de zakelijke elektriciteit-, gas- en waterafnemers in Nederland.

Op 20 december heeft minister Rob Jetten het Landelijke Actieprogramma Netcongestie (LAN) in ontvangst genomen, schrijft de VEMW. In dit programma zijn maatregelen in kaart gebracht die de capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet zouden moeten verkleinen. VEMW was betrokken bij de totstandkoming van het actieprogramma, maar is teleurgesteld over de uitkomst. Algemeen directeur Hans Grünfeld: “Het plan schiet echt tekort en is geen oplossing voor dit grote, maatschappelijke probleem.”

Om een eind te kunnen maken aan de huidige capaciteitsproblemen moet er zicht komen op een snelle uitbreiding van het net, aldus VEMW. “En het LAN schetst dat perspectief niet”, constateert Grünfeld. “Zo worden er geen data genoemd waarop bepaalde doelen behaald moeten worden. En het blijft volstrekt onduidelijk of de investeringsplannen van de netbeheerders wel voldoende zijn.” Hij is van mening dat de overheid meer verantwoordelijkheid moet nemen bij dit complexe vraagstuk. Daarbij denkt hij bijvoorbeeld aan het afdekken van bepaalde risico’s, die de betrokken marktpartijen niet zelf kunnen dragen.

Het VEMW geeft aan wel blij te zijn met de afgesproken verbetering van het proces voor de ontwikkeling van investeringsplannen van netbeheerders. Door intensievere samenwerking en afstemming met vertegenwoordigers van netgebruikers zoals VEMW, kunnen zij veel beter anticiperen op veranderingen. Waar wij voorheen pas na de planvorming onze mening konden geven, worden wij er nu in een eerder stadium bij betrokken, aldus Grünfeld.

Grünfeld probeert in het artikel in Inzicht optimistisch te blijven, maar noemt het actieprogramma zoals dat er nu ligt ‘een gemiste kans’. “En dan heb ik het nog niet eens over de principiële bezwaren die wij als VEMW hebben. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over een zogenaamde congestion charge, een soort file-beprijzing. Het komt erop neer dat de slachtoffers van het tekort aan netcapaciteit de rekening gepresenteerd krijgen. Dat is wat ons betreft volstrekt onacceptabel en het draagt op geen enkele manier bij aan de oplossing van het probleem.”

Lees ook
Eerste flexibel groepscontract elektriciteit van start

Eerste flexibel groepscontract elektriciteit van start

De Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (ECAH) en netbeheerder Liander hebben een eerste flexibel groepscontract voor elektriciteit gesloten. Dit contract, opgesteld binnen de nieuwe congestiemanagementregels van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), stelt aangesloten bedrijven in staat om op een flexibele manier met de beschikbare capaciteit op het...

Problemen rond energiehubs kunnen tegenvaller worden voor nieuwe en bestaande datacenters

Problemen rond energiehubs kunnen tegenvaller worden voor nieuwe en bestaande datacenters

Energiehubs op Nederlandse bedrijventerreinen zijn bedoeld om netcongestie te verminderen. In ons land zijn de eerste ideeën hierover ontstaan in Gelderland. Voor met name regionaal opererende datacenters kunnen zijn een interessante optie zijn om de energievoorziening veilig te stellen.

Flexidao helpt Google ook buiten Europa inzicht te krijgen in gebruik van schone energie

Flexidao helpt Google ook buiten Europa inzicht te krijgen in gebruik van schone energie

Flexidao heeft zijn samenwerking met Google uitgebreid, waardoor het nu niet alleen in Europa actief is, maar ook in Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Azië. Bij deze samenwerking maakt Google gebruik van Flexidao's Clean Electricity Portfolio Management System voor het nauwkeurig volgen van certificaten voor schone energie. Dat meldt het in Barcelona...