Hierom is persbericht over nieuw datacenter bij Berlijn voor Nederland interessant

Berlijn brandenburg-gate-g0feb9fe60_640.jpg

Als in Duitsland de pers schrijft over een nieuw en groot datacenter is dat in principe geen nieuws voor de Nederlandse markt. Anders wordt het als het persbericht, waar iedereen naar verwijst, een paar punten bevat die juist elke Nederlander met kennis van de lokale datacentermarkt direct opvalt.

Virtus is de partij die via een persbericht bekend maakt buiten Berlijn een nieuwe datacenter van enorme omvang te gaan bouwen. Een bouwsom van 3 miljard Euro en een vermogen van 300 Megawatt, dat is wat in de titel van het bericht staat. Verderop is te lezen dat het om twee percelen gaat van in totaal 350.000 vierkante meter.

Verbruik

Datacentercomplexen van die omvang zijn uniek voor Europa. Ter vergelijking, de plannen van Facebook voor Zeewolde gingen uit van 200 Megawatt en leverde zoals bekend al heel veel problemen op. Virtus zou, op basis van 2020 cijfers in een het stroomverbruik van alle datacenters in Duitsland met een zesde doen toenemen.

Over het geclaimde verbruik is nog veel meer te zeggen. Iedereen met kennis van de bedrijven weer ook dat tussen persberichten en daadwerkelijk verbruik een groot verschil kan zitten. Voor Nederlanders is het daarom wel leerzaam te zien hoe deze claim de komende periode wordt ingezet. Blijft het bij een enkele melding in een persbericht om daarna naar de achtergrond te verdwijnen of blijft die tot aan de geschatte oplevering van de campus in 2026 als USP worden ingezet?

Drie punten

Een ander punt van het persbericht is de aandacht voor AI (KI in het Duits) om de bouw te rechtvaardigen. Daar valt het nodige op af te dingen, maar zinvoller is het te kijken naar de punten die ontbreken. Er zijn drie zaken die opvallen.

Werkgelegenheid

Ten eerste wordt er met geen woord gerept over de werkgelegenheid. Hoe groot is dan het verschil met “Zeewolde”, waar totaal onrealistische cijfers over het aantal nieuwe banen werd gecommuniceerd. De wethouder probeerde de raad te paaien door 750 en meer banen in het vooruitzicht te stellen. Dat aantal verdampte tot 400 en zelfs dat kon niet kloppen.

Stroomvoorziening

Virtus ontwijkt die valkuil door gewoon niets over het aantal banen te zeggen. Dat is het eerste punt dat ontbreekt. Wat ook nergens wordt uitgelegd is waar die 300 Megawatt vandaan gaat komen. De locatie ligt op circa 30 kilometer van Berlijn en die stad blijft ook maar groeien. Wel schrijft Virtus dat dit het meest groene datacenter van heel Europa zal zijn. Dat kan een hint zijn dat men volledig op stroom van windmolenparken wil vertrouwen, maar zelfs dan nog is het niet duidelijk of die capaciteit er is.

Waterverbruik

Het derde punt waar over gezwegen wordt is het waterverbruik. Google is amper twee jaar geleden tot de conclusie gekomen dat in een aangrenzende regio te weinig water aanwezig is om een groot datacenter te kunnen exploiteren. Wat is voor de plek waar Virtus aan de slag wil echt niet anders. Ofwel het bedrijf heeft een oplossing voor waterverbruik of men komt er later achter dat dit een showstopper kan worden.

Availability zones

Er zijn dus meerdere redenen om ook als Nederlander deze nieuwbouw te volgen. Tenslotte is er nog een punt in het persbericht dat om een heel andere reden opvalt. Wie het persbericht leest kan het over het hoofd zien, maar er staat een belangrijk detail in. Waarom Berlijn en waarom Duitsland? Virtus is immers al jaren actief op de Britse markt en daar kan ook nog worden bijgebouwd.

Het antwoord is dat Duitsland als enige land in Europa (bedoeld zal zijn de EU) groot genoeg is om twee datacenter hotspots te huisvesten die ook nog een ver genoeg uiteen staan om als afzonderlijke availability zones te worden ingezet. Wie weet hebben we daar ook het antwoord waar de hyperscalers niet meer bouwen in Nederland en het ook in België en Luxemburg rustig aandoen.

Lees ook
Zijn CO2-opslagcertificaten een model voor duurzamere datacenters?

Zijn CO2-opslagcertificaten een model voor duurzamere datacenters?

De bouwsector staat aan de vooravond van een transformatie met de introductie van Construction Stored Carbon Credits door de Climate Cleanup Foundation. Deze innovatie, gericht op het verminderen van de CO2-uitstoot door het gebruik van biobased materialen zoals hout, hennep, en stro in de bouw, biedt een veelbelovende aanpak om de milieu-impact van...

Eerste flexibel groepscontract elektriciteit van start

Eerste flexibel groepscontract elektriciteit van start

De Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (ECAH) en netbeheerder Liander hebben een eerste flexibel groepscontract voor elektriciteit gesloten. Dit contract, opgesteld binnen de nieuwe congestiemanagementregels van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), stelt aangesloten bedrijven in staat om op een flexibele manier met de beschikbare capaciteit op het...

Ambitieze groeistrategie van OVHcloud vereist veel colocatie-capaciteit

Ambitieze groeistrategie van OVHcloud vereist veel colocatie-capaciteit

Europese aanbieder van cloud hosting OVHcloud heeft zijn eerste 'Local Zones' voor de public cloud geopend. De eerste is in Brussel, een tweede is geopend in Madrid. OVHcloud maakt hierbij gebruik van technologie van Gridscale, een bedrijf dat het onlangs heeft overgenomen.