<


Expertgroep 'Standaardisatie GAIA-X’ van start

gaia-x-300200

GAIA-X is een Europees project met als doel om gemeenschappelijke eisen te ontwikkelen voor een Europese data-infrastructuur. Dit stimuleert aanbod en gebruik van Europese cloud services en versterkt de onafhankelijkheid en data-soevereiniteit van Europa. Standaarden vormen de basis van het afsprakenstelsel GAIA-X. De NEN Expertgroep Standaardisatie GAIA-X (NESG) stelt voor Nederland vast welke standaarden en normen relevant zijn voor GAIA-X en brengt dit in op Europees niveau.

De NESG maakt inzichtelijk welke normen volgens de Nederlandse stakeholders relevant zijn voor GAIA-X. Vervolgens stellen de leden vast welke normen hiervoor nog ontbreken en welke normen geüpdatet of ontwikkeld moeten worden. De expertgroep krijgt toegang tot relevante CEN-CENELEC (Europa) en ISO-IEC (mondiale) normen. De scope strekt van cloud computing, informatiebeveiliging en privacy tot infrastructuur, servers, artificial intelligence en data governance.

Dit normenoverzicht en de ontbrekende normen vormen de kern van de positionering van Nederlandse standpunten over standaarden voor het Europese afsprakenstelsel van GAIA-X. De bedoeling is om in Europa gesprekspartner te zijn over de standaarden binnen GAIA-X. Binnen Nederland stemt de NESG nadrukkelijk af met alle key stakeholders rondom GAIA-X, omdat het belangrijk is om vanuit Nederland zoveel mogelijk met één stem te spreken. Zo komen de belangen unaniem in Europa aan. Voor wat betreft de standaarden verzorgt de NESG deze afstemming en coördinatie.

Expertgroep ‘GAIA-X’


Alle Nederlandse partijen die belang hebben bij de standaarden voor GAIA-X, kunnen deelnemen aan de expertgroep. Hierbij horen ook afgevaardigden uit alle relevante initiatieven op het gebied van GAIA-X. Van de deelnemende experts wordt naast deskundigheid in één of meerdere GAIA-X onderwerpen, commitment gevraagd voor betrokkenheid en tijdsinvestering. Kijk voor meer informatie op nen.nl/gaiax.

Lees ook
Alles wat u altijd al wilde weten over nextgen koeling

Alles wat u altijd al wilde weten over nextgen koeling

Ik kan mij nog goed herinneren hoe een flink aantal jaren terug de eerste editie van IT Room Infra - inmiddels IT Infra geheten - van start ging. Een kleine groep bedrijven presenteerde zich tijdens dit event nog wat onwennig aan het grote datacenter- en ICT-publiek. Wie had toen kunnen bedenken hoe belangrijk hun tak van sport een paar jaar later zou...

Verplicht rapporteren over klimaat risico’s en duurzaamheidsmaatregelen

Verplicht rapporteren over klimaat risico’s en duurzaamheidsmaatregelen

Alle bedrijven met een beursnotering in Amerika moeten binnenkort meer rapporteren over klimaatrisico’s en duurzaamheidsmaatregelen. Door meer informatie over die onderwerpen kunnen beleggers betere keuzes maken zegt de toezichthouder. Maar dat zal niet het enige zijn dat gebeurd.

NorthC Datacenters breidt uit in Zwitserland door overname

NorthC Datacenters breidt uit in Zwitserland door overname

NorthC Group, het grootste regionale datacenterbedrijf van Nederland, heeft een overeenkomst getekend voor de overname van de datacenters en de connectiviteitsdiensten van het Zwitserse Netrics. Hiermee betreedt NorthC Group de Zwitserse markt. Dit is de tweede internationale overname door NorthC Group, na de overname van IP Exchange in Duitsland, in...