Eurostat herziet monitoringskader circulaire economie

europa

Eurostat heeft het herziene EU-monitoringskader voor de circulaire economie uitgebracht.  Het nieuwe monitoringskader omvat een nieuwe dimensie over wereldwijde duurzaamheid en veerkracht, die wordt toegevoegd aan de reeds bestaande vier dimensies van het vorige monitoringskader: productie en consumptie, afvalbeheer, secundaire grondstoffen en concurrentievermogen en innovatie. Het nieuwe monitoringskader bevat nieuwe indicatoren, met name de materiaalvoetafdruk, hulpbronefficiëntie, consumptievoetafdruk, broeikasgasemissies door productieactiviteiten en materiaalafhankelijkheid.

Stijgingen en dalingen

 

Het monitoringskader laat bijvoorbeeld zien dat het aantal in de EU geregistreerde octrooien voor recycling en secundaire grondstoffen tussen 2000 en 2019 met 14 procent is gestegen.Of dat er in 2021 4,3 miljoen banen waren in de economische sectoren die relevant zijn voor de circulaire economie, een stijging van 11 procent ten opzichte van 2015, en dat de EU-broeikasgasemissies door productieactiviteiten tussen 2008 en 2021 met ongeveer 25 procent zijn afgenomen.

In januari 2018 heeft de Europese Commissie het eerste EU-monitoringskader voor de circulaire economie aangenomen, met als doel de voortgang van de EU en de lidstaten te volgen. Na de introductie van het nieuwe actieplan circulaire economie voor een schonere en concurrerendere Europa is er zojuist een herzien kader aangenomen om de aandachtsgebieden van de circulaire economie en de onderlinge verbanden tussen circulariteit, klimaatneutraliteit en de ambitie voor 'zero pollution' vast te leggen. Het herziene monitoringskader is gebaseerd op de prioriteiten van de circulaire economie in het kader van de Europese Green Deal, het 8e milieuprogramma, de agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de doelstellingen van de EU voor leveringszekerheid en veerkracht.

 

(dit bericht verscheen eerder op circulaire-it.nl)

Lees ook
Euralarm start werkgroep Milieu & Duurzaamheid

Euralarm start werkgroep Milieu & Duurzaamheid

De Europese brancheorganisatie voor elektronische brand- en beveiligingsindustrie Euralarm heeft een nieuwe Task Group opgericht met de focus op milieu- en duurzaamheidskwesties.

Amsterdam en de datacenters moeten gaan bewegen

Amsterdam en de datacenters moeten gaan bewegen

Amsterdam heeft er nog een probleem bij en volgens de lokale pers zal nu nog meer naar datacenters gekeken gaan worden. Die belangstelling heeft niets te maken met het gebrek aan stroom of ruimte. Amsterdam heeft enorme behoefte aan restwarmte om het warmtenet te kunnen realiseren.

Leaseweb gecertificeerd volgens Climate Neutral Data Centre Pact (CNDCP)

Leaseweb gecertificeerd volgens Climate Neutral Data Centre Pact (CNDCP)

Leaseweb, een toonaangevende leverancier van clouddiensten en Infrastructure as a Service (IaaS), heeft bekendgemaakt dat ze de certificering van het Climate Neutral Data Centre Pact (CNDCP) heeft verkregen. De certificering bevestigt de naleving van duurzaamheidsnormen door Leaseweb en haar rol in de ondersteuning van de doelen van de Europese Green...