Vereenvoudig uw datacenter en profiteer van de cloud

Rick-Mur-pic

De meeste mensen zijn dol op gebruiksvriendelijke producten en diensten. Ze willen oplossingen die intuïtief en inzichtelijk zijn en perfect aansluiten op hun behoeften. In een wereld vol keuzemogelijkheden en leveranciers die strijden voor hun business, willen consumenten een optimale gebruikservaring en vlekkeloze dienstverlening. Ze verwachten dat elk bedrijf hun hoge verwachtingen inlost of zelfs overtreft. Veel digitale ondernemingen hebben hun bedrijfsvoering ingrijpend gewijzigd om beter in te kunnen springen op deze verwachtingen. Maar ook om op de voorkeuren van klanten te kunnen anticiperen en onophoudelijk te kunnen innoveren om de concurrentie voor te blijven.

Bedrijven die willen voorzien in de behoefte aan groter gebruiksgemak zijn voortdurend op zoek naar manieren om hun activiteiten te stroomlijnen. Efficiëntere processen maken het makkelijker om een rijke klantenervaring te bieden dankzij voordelen als kostenbesparingen, minder klachten, minder fouten en een sterker onderscheidend vermogen. Voor het management van deze bedrijven is het streven naar eenvoud, dat hand in hand gaat met innovatie, uitgegroeid tot een onderdeel van de bedrijfscultuur.

Hoewel het interne datacenter van bedrijven de groei van hun organisatie geruime tijd heeft ondersteund, zetten veel ondernemingen tegenwoordig de cloud in als pijler van hun bedrijfsvoering. Een cloud biedt een kostenefficiënte pay-as-you-go infrastructuur die snel kan worden opgeschaald, flexibele en snel inzetbare diensten biedt en het mogelijk maakt om applicaties snel beschikbaar te stellen aan gebruikers in geografisch verspreide locaties.

We helpen bedrijven met het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen voor deze verbonden wereld en het creëren van groeikansen. Het netwerk vormt de basis van de digitale onderneming en een onmisbaar platform voor de integratie van clouddiensten. Vaak maken bedrijven hiervoor gebruik van hybride modellen. Cloud-leveranciers vormen hun bestaande netwerk om tot een flexibele pay-as-you-go infrastructuur waarmee zij klanten kostenefficiënte diensten kunnen aanbieden. Een eenvoudige, doordachte infrastructuur kan bijdragen aan sneller netwerkverkeer, een einde maken aan prestatiebottlenecks en de mogelijkheid om up-to-date beveiligingsregels op alle punten binnen het netwerk af te dwingen. Het beheer van deze moderne netwerken neemt bovendien minder tijd in beslag dan dat van hun traditionele tegenhangers.

Als het aankomt op datacenters raden we bedrijven aan bij het ontwerpen van een vereenvoudigd en krachtig presterend netwerk uit te gaan van twee belangrijke aspecten: de architectuur en topologie.

Architectuur

Het gebruik van open standaarden is een ideale manier om de ontwikkeling van netwerken te vereenvoudigen. Dit vergroot de flexibiliteit, beschermt de bestaande investeringen in legacy apparatuur en maakt het mogelijk om een beroep te doen op de beste innovaties van een brede gemeenschap van programmeurs. Switching, routering en beveiliging, automatisering en orchestration: alles zou moeten worden gebaseerd op een open technologisch ecosysteem om de ontwikkeling en aanlevering van applicaties te versnellen. Dat geldt voor zowel bedrijven als voor ICT-dienstverleners.

In onze visie staat 'open' gelijk aan het gebruik van branchestandaarden en platforms zoals OpenStack. Het omvat ook het publiceren van API’s die partners en klanten in staat stellen om rechtstreeks te communiceren met het besturingssysteem en hun netwerk in te richten op een manier die optimaal aansluit op hun unieke behoeften. Een open aanpak biedt u de mogelijkheid om op eenvoudige wijze componenten van andere leveranciers toe te voegen, of het nu gaat om netwerkapparatuur, opslagvoorzieningen of servers. Het tijdstip en de manier waarop u dat doet, bepaalt u zelf. Bedrijven die een bimodal IT-model hanteren, waarbij gebruik wordt gemaakt van twee afzonderlijke, met elkaar samenhangende benaderingen waarvan de ene op stabiliteit en de andere op flexibiliteit is gericht, zullen met een open benadering kunnen profiteren van grotere flexibiliteit en eenvoudiger integratiemogelijkheden. 

Topologie

Wij raden organisaties aan om te kiezen voor een topologie met minder netwerklagen. Dit zal bijdragen aan lage latency en een snelle gegevensoverdracht binnen gevirtualiseerde omgevingen. Veel traditionele datacenters werken nog altijd met een hiërarchische boomstructuur. Dat werkte uitstekend in de oude client/server-omgevingen. Moderne applicaties en websites maken echter gebruik van data uit talloze geografisch verspreide bronnen. De meest intensieve gegevensoverdracht verloopt daardoor van oost naar west (van server naar server). De voorkeurstopologie voor nieuwe datacenter-netwerken is een platte 'spine-and-leaf'-structuur. Dit biedt een veel betere basis voor datacenters als het gaat om schaalbaarheid, prestatievermogen, flexibiliteit en kosten.

Vanuit het perspectief van de eindgebruiker betekent 'simpel' ook snelle toegang tot informatie en korte downloadtijden. Voor veel bedrijven die overstappen op een schaalbare, servicegeoriënteerde infrastructuur zal een platte netwerkstructuur nieuwe kansen bieden om automatisering- en virtualisatietechnologie in te zetten en de netwerkprestaties over de gehele linie te verbeteren. Dit alles zal bijdragen aan een optimale klantenervaring.

Samenvattend zou een nieuwe definitie van de rol van het netwerk bedrijven nieuwe kansen moeten bieden om succes te boeken in de digitale economie. Binnen het datacenter wint eenvoud het altijd van complexiteit. Dat geldt zeker voor het inrichten van een netwerk dat uw organisatie een krachtige basis voor innovatie biedt.

Rick Mur is senior systems engineer bij Juniper Networks

Dossiers