<


Nieuw decennium, nieuw standpunt

Freek van Alphen

We zijn zojuist met zijn allen een nieuw decennium ingestapt. Voor de een gebeurde dit wellicht onbewust, de ander stond er misschien toch even bij stil. Slechts twee decennia geleden werd het internet de ­nieuwe basis onder onze dagelijkse communicatie. Faxen, brieven en dossiers werden e-mails en attachments. De klassieke telefonie ging over naar VoIP-diensten en ik denk dat ‘collect-call’ door menigeen ­onder de veertig even online moet worden gegoogeld.

In het zojuist afgesloten decennium werd de cloud volwassen en heeft de digitalisering in industrie en maatschappij voor enorme investe­ringen in digitale infrastructuren gezorgd. Mocht u tien jaar geleden in aandelen van de grote cloud-aanbieders zijn gestapt, dan heeft u de S&P 500 - de AEX van de Verenigde Staten - ruimschoots verslagen. Grote ondernemingen maakten de keuze voor de adoptie van Infrastructure en Software as a Service om middelen en mensen vrij te ­maken voor nieuwe producten en diensten.

Pijnlijk

Tijdens mijn eerste paar maanden als relatieve nieuwkomer in deze industrie vallen mij een paar zaken op, die ik graag met jullie wil delen in een serie bijdragen in DatacenterWorks.

Ten eerste zie ik dat de hoge tijdsdruk waaronder datacenter-projecten tot stand komen niet veel ruimte biedt voor innovatie ten aanzien van energie-efficiëntie en duurzaamheid. We zagen dat pijnlijk duidelijk worden met de tijdelijke vergunningenstop in Amsterdam en Haarlemmermeer. Gelukkig zien we nu dat het onderwerp wél continu onder de aandacht is. Wanneer gaan we het zien in duurzame innovaties in nieuwe projecten?

Ten tweede zie ik voor een deel van de huidige generatie datacenters dat de verouderende techniek de nodige zorgen geeft aan de facilitair en technisch verantwoordelijke afdelingen. Worden deze risico’s ­gedeeld met het hoogste management en wordt men echt begrepen? Staat het hoog genoeg op de agenda?

Actief

Als combinatie van beide zaken poneer ik de stelling dat de datacenter industrie actief onderdeel moet worden van de energietransitie en de digitalisering van onze maatschappij die niet meer te stoppen is. We staan voor de uitdaging om klimaatdoelen te halen door hernieuwbare energiebronnen als zon en wind op macroniveau en op microniveau te integreren in het stroomnet. Het stroomnet wordt een complexe digitale marktplaats van vraag en aanbod en de groei van grote centrale en kleinere decentrale datacenters biedt deze industrie de verplichting om hier actief aan deel te nemen. Ik volg het met bijzonder veel ­belangstelling en ga hier graag met jullie over in discussie. 

In een volgende bijdrage zal ik ingaan op een ander opvallend thema: de ontwikkelingen en uitdagingen ten aanzien van decentrale datacenters.

Freek van Alphen, ABB Benelux, freek.alphen@nl.abb.com