Is uw datacenter al ‘Capture Ready’?

Vasiliki Georgiadou

Een discussie over vijf stellingen. Dat vormde het hoogtepunt van de eerste bijeenkomst van de Green Data Center Stakeholder Group, die onlangs in Amsterdam plaatsvond. Het soms pittige debat over de mogelijkheden die het hergebruik van restwarmte biedt, leidde tot een aantal conclusies. De belangrijkste? Zorg dat uw datacenter ‘Capture Ready’ is.

Die kreet viel tijdens een discussie over de vraag hoe we uit de kip-en-ei-situatie komen rond het hergebruik van de warmte. Datacenters produceren nu eenmaal veel warmte die afnemers wellicht goed kunnen gebruiken als grondstof voor hun productieproces of desnoods voor verwarming van een kantoorruimte of een kas. Maar hoe krijgen we nu dat proces van vraag en aanbod op gang?

Een ding werd duidelijk tijdens de eerste bijeenkomst van de Green Data Center Stakeholder Group: het hergebruik van restwarmte staat aan de vooravond van een doorbraak. Steeds meer partijen zien de mogelijkheden van hergebruik en zijn ook bereid daar met andere ketenpartijen over in gesprek te gaan. Maar het venijn zit ‘m in de daadwerkelijke uitvoering. Want wie gaat dat warmtenet aanleggen? Hoeveel warmte kan ik als datacenter eigenlijk leveren? Kan iemand mij daarvoor een methode geven zodat ik kan uitrekenen om hoeveel warmte het eigenlijk gaat? Moet ik 1-op-1 in gesprek met een poten­tiële afnemer? Of komt er in de (nabije?) toekomst een soort marktplaats voor warmte?

Allemaal terechte vragen. Maar helaas nog niet allemaal even makkelijk te beantwoorden. Laten we beginnen bij het begin. En dat is wat mij betreft: breng goed in kaart over welke hoeveelheden warmte we het nu precies hebben. Het CATALYST-project helpt daarbij. Wij ontwikkelen momenteel een toolkit die helpt om dit soort berekeningen te kunnen maken. We kijken daarbij naar - bijvoorbeeld - de vraag of we op basis van die hoeveelheden warmte wellicht ook tot een classificeren van datacenters kunnen komen. Een soort warmteprestatie zeg maar. Zodat datacenters zich op dat gebied ook kunnen profileren. Bijvoorbeeld naar potentiële klanten. Want misschien wil de ene klant wel simpelweg de laagste prijs, maar werkt een andere partij juist aan zijn maatschappelijke reputatie en zoekt daarom ruimte in een datacenter dat op het gebied van het gebruik van warmte juist goed presteert. Dan kan een classificatie en bijvoorbeeld een certificaat dat de prestaties aangeeft goed van pas komen. Daarover in een latere blog meer.

Terug naar die kreet ‘Capture Ready’. Als mijn voorgevoel mij niet bedriegt, zitten we rond hergebruik van restwarmte inmiddels aan het einde van een fase waarin iedereen op elkaar zit te wachten. En er dus slechts een handvol proefprojecten van de grond komen. ‘Momentum is building’. Dat biedt interessante kansen. Zorg dus dat u klaar bent. Zodra er zich een concreet project in uw omgeving voordoet, kunt u dan heel snel op die trein springen en meedoen.

Maar dan moet u daar technisch wel klaar voor zijn. Met andere woorden: de partij die uw restwarmte wil afnemen, moet dat technisch - samen met u - snel en eenvoudig kunnen realiseren. Uw datacenter moet dus ‘Capture Ready’ zijn. Zodat een afnemer zonder veel problemen op uw koelinstallatie kan aankoppelen en uw warmte kan afvoeren en benutten.

Hoe dat in de praktijk kan worden gerealiseerd, daarover meer in een volgende blog.

Vasiliki Georgiadou is werkzaam bij Green IT Amsterdam als project manager van het EU H2020 CATALYST-innovatieproject. Daarvoor was zij onder andere nauw betrokken bij het EU FP7 GEYSER-project.