<


Hete herfst met grote kansen

Robbert Hoeffnagel

We gingen de zomer in met een voor veel datacenter-specialisten en -partijen volstrekt onverwachte mededeling van de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer dat zij de vestiging van nieuwe datacenters op hun grondgebied voorlopig stop zetten. De reacties in de sector varieerden van ongeloof en zorgen tot cynische uithalen en woede. Inmiddels is de sector weer in gesprek met de overheid. De vraag is waar deze gesprekken toe zullen leiden. En minstens zo interessant: hoe konden beiden partijen in ons polderlandschap elkaar kennelijk zo niet verstaan of begrepen hebben dat deze ingreep noodzakelijke werd geacht? 

Ongetwijfeld gaan we daar de komende maanden meer over horen. Het event ‘IT Infra’ - voorheen IT Room Infra - biedt dit najaar volop de gelegenheid om als stakeholders in dit ‘steekspel’ met elkaar in gesprek te gaan. De industrie strijkt dit jaar voor het eerst neer in het hart van datacenter-Nederland: Amsterdam. Met een geheel vernieuwde opzet biedt dit belangrijke event de industrie een uitgelezen kans om te laten zien hoe zijn de overheid en de samenleving kunnen helpen om de klimaatdoelstellingen te realiseren. 

Dat hiervoor nog heel veel werk verzet moet worden is duidelijk. Kijk aan de overheidskant bijvoorbeeld maar eens naar het vaak nog ontbreken van veel basisgegevens en -kennis over datacenters. Zo wordt de economische impact van deze industrie vaak nog teveel afgemeten aan het aantal mensen dat direct in datacenters werkzaam is. Zo geredeneerd is de impact inderdaad vrij gering, maar het ruimte- en energiebeslag onevenredig groot. Dat datacenters vaak de komst van een heel ecosysteem met zich meebrengen waar honderden, zo niet duizenden mensen in werken wordt nog wel eens vergeten. Wie op die manier redeneert ziet een hele andere kosten/baten-verhouding. 

Maar ook de industrie heeft nog veel huiswerk te doen. Wie vooral naar de techniek kijkt heeft al snel onvoldoende oog voor de belangen van alle stakeholders. Overheid en politiek functioneren nu eenmaal anders dan het bedrijfsleven. En wet- en regelgeving kunnen soms als ten onrechte beperkend worden beschouwd maar zijn natuurlijk niet voor niets tot stand gekomen. Dat er aanpassingen nodig zijn richting klimaatdoelstellingen weet iedereen - ook de overheid. De datacenter-industrie kan de overheid hierbij als geen ander helpen. Door kennis te verschaffen, ervaringen te delen en oog te hebben voor de langere termijn-doelstellingen waar een overheid nu eenmaal mee werkt. 

Voor de datacenter-industrie is het spel veranderd. Sommige in de sector mopperen daar vooral over. Dat is niet terecht. Zie het juist als erkenning van het feit dat datacenters een cruciale rol spelen in de moderne maatschappij en economie. En dus op het radarscherm van overheid en politiek zijn terecht gekomen. Dat is niet alleen een positieve ontwikkeling, maar als de datacenter-industrie hier met oog voor de belangen van alle stakeholders op inspeelt, liggen er grote kansen. 

Robbert Hoeffnagel is hoofdredacteur van DatacenterWorks