Datacenters: zeven beproefde methodes

Het datacenter van vandaag is vele malen complexer geworden dan een aantal jaar geleden. Beschikbaarheid van IT-capaciteit is cruciaal, terwijl de kosten gedrukt moeten worden door een lager energieverbruik en besparing op beheer en onderhoud. Een datacenter dat altijd beschikbaar is en toch efficiënt met energie en mankracht omgaat: hoe doe je dat? Zeven beproefde methodes op het gebied van koeling, energie, beheer en performance.

1: Maximaliseer retourtemperatuur

Hoe hou je het koel in een datacenter? Door het effectief beheren van de circulatie van de luchttoevoer en -afvoer. Aerodynamica biedt perspectief voor datacenters, bijvoorbeeld door het verhogen van de temperatuur van de retourlucht over de koelbatterijen. Dit heet: ‘hot-aisle/cold-aisle rack arrangement’. Een verhoging van 5,5 graad Celsius van de retourluchttemperatuur resulteert in een grotere koelcapaciteit van 30 tot 38 procent.

2: Koelcapaciteit die aansluit bij IT-belasting

Het meest efficiënte koelsysteem is het systeem dat naadloos aansluit bij de warmtelast van een datacenter. Een uitdaging, want koelunits zijn berekend op piekbelasting, hoewel dit niet zo vaak voorkomt. Met intelligente koelsystemen die de koelbehoefte waarnemen, voorspellen en er hun capaciteit op afstemmen, kan dit wel.

3: Energiezuinige koeling

Gebruik de allernieuwste technologieën voor het ontwerpen van koeloplossingen. De ventilatoren die lucht verplaatsen, zijn een belangrijk onderdeel van het energiegebruik van het koelsysteem. Ventilatoren van koelunits op gekoeld water zijn de grootste gebruikers van energie. Ventilatoren met een vast toerental worden van oudsher gebruikt in precisiekoelunits. Een betere oplossing is het gebruik van ventilatoren die zich kunnen aanpassen aan de koelbehoefte. Dit heeft een enorme impact op het energieverbruik van de ventilator. Een reductie van 20 procent in ventilatorsnelheid levert een energiebesparing op van wel 50 procent.

4: Storingsvrij energiesysteem

In de meeste gevallen zijn beschikbaarheid en schaalbaarheid de belangrijkste zorgen van datacenters. Hiervoor is een datacenter direct afhankelijk van het energiesysteem. Storingen kunnen desastreuze gevolgen hebben. Daarnaast kan een slecht ontworpen systeem uitbreiding belemmeren. Vergeleken met andere infrastructurele systemen, gebruikt de stroomvoorziening aanzienlijk minder energie en kan de efficiëntie verbeterd worden door nieuwe bedieningsopties.

Het Uptime Institute definieert vier niveaus van datacenterbeschikbaarheid om beslissingen op dit gebied te ondersteunen. Deze omvatten de gehele datacenterinfrastructuur van energie en koeling. De drie factoren die specifiek betrekking hebben op de netvoeding, zijn het UPS-ontwerp, de redundantie op moduleniveau en het ontwerp van de stroomverdeling.

5: Schaalbaar en duurzaam ontwerp

Een van de belangrijkste uitdagingen voor het datacenterontwerp is de configuratie van systemen die voldoen aan de huidige eisen en tegelijkertijd zijn aan te passen aan toekomstige eisen. Voorheen kozen datacenters voor een ‘oversized’ infrastructuur. Dit is zeer inefficiënt in termen van kapitaal en energiekosten. De nieuwe generatie infrastructuursystemen is ontworpen voor grotere schaalbaarheid.

6: Beter inzicht

Datacenterbeheerders tasten niet zelden in het duister. Het ontbreekt ze aan inzicht in de performance van hun systemen. Hierdoor zijn ze niet in staat om de efficiëntie, de capaciteit en de beschikbaarheid te optimaliseren. Het monitoren van de beschikbaarheid gebeurt al langer, maar een holistische benadering van datacenterbeheer is achtergebleven. Dit verandert wel als er nieuwe beheerplatforms voor datacenters komen, die de gegevens uit de IT-, energie- en koelsystemen bij elkaar brengen. Dit biedt een ongeëvenaard real-time inzicht in de activiteiten.

7: Lokale specialisten

Er zijn veel beproefde methodes voor het optimaliseren van de beschikbaarheid, de efficiëntie en de capaciteit van datacenters. Toch zijn er grote verschillen in de wijze waarop ze worden toegepast op basis van de specifieke omstandigheden ter plaatse, de budgetten en de zakelijke behoeften. Een lokale datacenterspecialist is daarom onmisbaar bij het toepassen van beproefde methodes en technologieën op een manier die het meest zinvol is voor het datacenter. Daarnaast heeft preventief onderhoud bewezen de betrouwbaarheid van een datacenter te verhogen. Een hieraan voorafgaande evaluatie van zowel energie als koeling kan kwetsbare punten identificeren.

Conclusie

Het snelle tempo waarin de datacentersector zich ontwikkelt, zorgt ervoor dat veel datacenterbeheerders een afwachtende houding aannemen als het gaat om nieuwe technologieën en beproefde methodes. Een aantal jaren geleden was dit een verstandige strategie, maar de tijden zijn veranderd. Energie-efficiënte en altijd beschikbare datacenters zijn een vereiste voor de klant. Die eisen kan men niet meer negeren. Het toepassen van bovengenoemde beproefde methodes biedt een lagere TCO, enorme besparingen op energie, een grotere beschikbaarheid en flexibele infrastructuren.

Een nieuwe generatie van technologieën voor het beheer van datacenterinfrastructuur heeft geleid tot het overbruggen van de kloof tussen faciliteiten en IT-systemen. Daarnaast maken nieuwe technologieën een gecentraliseerd beheer mogelijk. Het is van cruciaal belang om met professionals samen te werken, die deze beproefde methodes op het gebied van ontwerp en diensten kunnen implementeren en die de beproefde methodes kunnen aanpassen op basis van de veranderende omstandigheden in een datacenter. Dit vormt de basis voor een datacenter waarin beschikbaarheid, efficiëntie en capaciteit eenvoudig zijn te optimaliseren. Vijf jaar geleden hadden we dit nog voor onmogelijk gehouden.

 

 
Meer over
Lees ook
Amsterdam: Strenger beleid voor nieuwe datacentra

Amsterdam: Strenger beleid voor nieuwe datacentra

De komst van nieuwe datacentra wordt moeilijker. Het is ‘Nee, tenzij’. Datacentra nemen veel ruimte in beslag en gebruiken veel elektriciteit. De gemeente wil daarom strenger zijn bij de komst van nieuwe datacentra. Het voorstel voor nieuw beleid ligt vanaf 28 december ter inzage.

Ook in datacenter-hotspot Virginia is onrust over ongebreidelde groei ontstaan

Ook in datacenter-hotspot Virginia is onrust over ongebreidelde groei ontstaan

Op vrijdag 1 december is in Virginia, Verenigde Staten, een belangrijke stap gezet op weg naar wat moet leiden tot meer regulering van datacenters. Op die dag is officieel een coalitie van twintig milieu- en klimaatgroeperingen, genaamd de 'Virginia Data Center Reform Coalition', van start gegaan. Deze coalitie heeft als doel de groei van datacenters...

AI-startups hebben behoefte aan meer datacenters; Frankrijk gaat ze bouwen

AI-startups hebben behoefte aan meer datacenters; Frankrijk gaat ze bouwen

AI-startups kunnen in 2023 wel veel venture capital-geld opstrijken, maar ze zijn nog meer geïnteresseerd in compute power en datacenters. Door het toenemen van de concurrentie is deze infrastructuur cruciaal, maar lastig te krijgen. Frankrijk springt in dit gat.