Datacenters in modules: de taart in stukken deel 3

R M Lodder Def3

De vorige twee delen heb ik u duidelijk gemaakt dat datacenters in modules, mijns inziens, de toekomst hebben. Om de financiële risico’s van de bouw en groei weg te nemen. Maar de IT -klant, de gebruiker van het DC moet er wel voordelen aan ontlenen. Anders blijft alleen prijsverlaging per rack over.

Wat zijn de modulaire Needs van de IT-klant was de eindvraag. Dom van mij, die heeft de IT-klant niet. De IT-klant zal het de gevoegelijke worst zijn, hoe het DC wordt gebouwd. Zolang zijn behoeftes maar worden vervuld.

Dus blijft over wat de Needs van de IT-klant zijn. Nu en in de toekomst.

Take care of me; wij gebruiken het woord ontzorging in Nederland vaak.

De IT-klant heeft geen verstand van datacenters en wil dat eigenlijk zo houden. U als DC-operator hoort er het meeste verstand van te hebben. Het is uw vak. Weet u overigens al wat OCP voor uw klanten kan betekenen en is uw DC daarvoor geschikt te maken?

Wie van u adviseert uw klanten, op uw gebied, hoe het beter kan voor de klant en komt met een concreet ‘winnend’ voorstel?

Wie van U vraagt oprecht wat de klant beter wenst? Heeft u meer echte expertise dan de klant, zodat u ‘keihard’ kunt adviseren en de klanten haar voordeel binnenhaalt?

Wie organiseert dat al uw klanten, in geval van colocatie, van elkaar kunnen leren? Ze doen immers bijna allemaal hetzelfde.

Wie durft zijn klant minder m2/racks te adviseren en dus minder omzet?

Mijns inziens is er een grote behoefte bij klanten voor ontzorging. Dat geldt voor alle klanten in alle situaties en dus ook hier. Het DC wordt steeds minder bijzonder en speciaal gevonden door de klant. Mogelijk kunnen bovenstaande vragen u helpen.

U heeft in principe een langjarige (contractuele) relatie met uw klant. Dat heeft u. Zorg dan ook dat het een (pro)actieve en constructieve relatie is.

Het datacenter als onderdeel van de IT-industrie is een zeer jonge industrie die volop in ontwikkeling is. Bent u dat ook?

Mees Lodder

Epiloog

Wij zijn zelf een modulair DC-concept aan het ontwikkelen. Ik zie steeds meer dat de meeste modulaire DC-oplossingen niet de Needs van de IT-klanten voor ogen hebben gehad bij hun ontwerp. De IT-klant moet minimaal hetzelfde krijgen of meer bij het modulaire DC.

Ik heb mijzelf nu gewaarschuwd. Game on….