<


Mist de datacenterindustrie de boot als het om Digital Twins gaat?

DCW-2021-04-280x210

OPMERKELIJK

Dat is wellicht een wat al te stellige uitspraak, maar duidelijk is wel dat we als branche zeker niet voorop lopen als het gaat om de adoptie van deze aanpak. En dat is toch opmerkelijk,want de voordelen van deze technologie zijn groot. Ernst & Young heeft in een rapport berekend dat gebouwbeheerders die digital twins toepassen al gauw zo’n 35% op hun beheerkosten kunnen besparen. Dat is niet gering. Ook de voordelen als het gaat om milieu-impact zijn groot.

HOOG OP AGENDA

Laten dat nu net twee thema’s zijn die ook hoog op de agenda van datacenters staan. Kostenbesparing is altijd goed, denken veel datacenteroperators. Het maakt de firma bovendien aantrekkelijker voor het geval men een rol in de consolidatie wil spelen die al een tijd aan de gang is. Duurzaamheid is een lastiger onderwerp,maar de druk op dat vlak neemt steeds verder toe. Dus ook daar is (nog meer) actie gewenst.

 

KUNST AFKIJKEN

In tegenstelling tot de maakindustrie of de wereld van de infrastructuur (wegen, bruggen en dergelijke) en zelfs gemeentelijke overheden zien we rond digital twins nog niet zo heel veel activiteit in de datacenterwereld. Zien we de toegevoegde waarde niet? Doet het veel datacenters te veel denken aan DCIM, dat toch grote moeite had zijn belofte waar te maken en is men bij digital twins bang voor eenzelfde ontwikkeling? Of is men simpelweg behoudend en wacht men liever nog even een tijdje af?

Gelukkig zien we dat er in andere sectoren meer activiteiten zijn. Wellicht kunnen wedaar op meeliften. Zo heeft de Fontys inmiddels een Digital Twin Academy opgericht.Weliswaar gericht op de maakindustrie, maar studenten en cursisten die de basisprincipes eenmaal in de vingers hebben kunnen ongetwijfeld al snel een vertaalslag naar datacenters maken.

REKENSOMMEN

Eerlijk gezegd zou het rapport van Ernst &Young wel eens de meeste impact kunnen hebben. Het is immers een bekend adviesbureau dat in het rapport rekenvoorbeelden en best practices aandraagt. Zodat we kunnen bekijken hoe men in een sector als vastgoed deze technologie al toepast. Kunnen we meteen kijken waar de problemen en valkuilen bij implementatie en toepassing zich bevinden.

MOOIE CASES

Als DatacenterWorks gaan we zeker door met schrijven over digital twins. Liefst met toepassingen in de datacenterwerld. Dus mocht u een mooie binnen- en of buitenlandse case kennen, laat het ons gerust weten.

Lees ook
Digital twins bieden oplossing voor opleiden van medewerkers

Digital twins bieden oplossing voor opleiden van medewerkers

De arbeidsmarkt voor datacenter-personeel is overspannen. Veel bedrijven kunnen nauwelijkspersoneel vinden of vasthouden. Tegelijkertijd bestaat er in Nederland geen reguliere opleidingdie datacenter-specialisten opleidt. Dus moeten we het zelf doen. Kunnen Digital Twins een rol spelen bij het opleiden van medewerkers? Jos Bijvoet denkt van wel. En...

Waar blijven de Digital Twins?

Waar blijven de Digital Twins?

Mist de datacenterindustrie de boot als het om Digital Twins gaat? Dat is wellicht een wat al te stellige uitspraak, maar duidelijk is wel dat we als branche zeker niet voorop lopen als het gaat om de adoptie van deze aanpak. En dat is toch opmerkelijk, want de voordelen van deze technologie zijn groot.

Virtuele tweeling biedt veel kansen voor datacentersector

Virtuele tweeling biedt veel kansen voor datacentersector

Digital Twins bieden volop kansen voor het goedkoper en efficiënter beheren en onderhouden van complexe installaties. Toch laat een echte doorbraak bij datacenters nog op zich wachten. Via opleidingen, rapporten en praktijkvoorbeelden uit andere sectoren kunnen we echter een steeds beter beeld ontwikkelen van de mogelijkheden van virtuele tweelingen.