Dutch Datacenter Index: alle seinen op groen

DDI-56_57_DCW2021-02.png

Met het einde van de Corona-crisis in zicht, zien we dat veel datacenters profiteren van versnelde investeringen in cloud en mobiele werkplekken. Ook zien we dat de duidelijkheid rond de groeimogelijkheden in de MRA een positief effect heeft.

In mei blikken de datacenterbeslissers terug op de periode van februari tot en met april. Nederlandse datacenters maakten zich voorafgaande aan deze periode weinig zorgen en toonden zich optimistisch, ondanks dat we juist een nieuwe lockdown ingingen. Ondanks de permanent volle ziekenhuizen, blijken de afgelopen drie maanden nog net iets beter te zijn verlopen dan vooraf werd verwacht. Zwel voor wat betreft het aantal vierkante meters, het vermogen als de investeringen, scoort de index wat hoger dan verwacht. Dat komt vol-  ledig voor rekening van colocatie datacenters. Bij enterprise datacenters daalde de index juist een punt. Dat duidt erop dat ze het tempo wat hebben verhoogd waarmee ze servers naar colocatie en/of de cloud verplaatsen. Voor de maanden mei tot en met juli verwachten datacenters een nieuwe versnelling. De groei in vierkante meters en vermogen is vrijwel vergelijkbaar met de afgelopen maanden, maar we zien met name de investeringen toenemen. Ook zien we dat enterprise datacenters wat harder gaan krimpen, terwijl de index voor colocatie datacenters juist met 4 punten omhoog gaat. Pb7’s onderzoek laat zien dat de sterke groei vooral (weer) plaatsvindt in de Metro Regio Amsterdam (MRA). Daarnaast zien we ook veel groei in het zuiden van Nederland. In het Noorden en Oosten liggen de groeiverwachtingen dan weer een stuk lager. De groei vindt zowel plaats op het vlak van retail colocatie (klanten tot 1 MW) als wholesale colocatie (klant met meer dan 1 MW) en built-to- suit (enkele klant). 

12 maanden

  In de 12-maandelijkse vooruitblik zien we dat het optimisme weer sterk is toegenomen. De index stijgt met 3 punten tot 63 punten, wat we voor het laatst in oktober 2019 zagen. De stijging is vrijwel gelijk verdeeld over oppervlakte, vermogen als investeringen. Ook hier geldt dat colocatie de markt trekt, met een plus van 5 punten ten opzichte van februari. We zien veel projecten in de pijplijn, waarbij Almere zich snel tot de nieuwe MRA-hotspot voor colocatie ontwikkelt. Ook regionaal zien we de nodige nieuwe bouwputten verschijnen. Tenslotte zijn we ook benieuwd of het huidige sentiment een aantal grote projecten weet vlot te trekken dat al een aantal jaar boven de Nederlandse markt hangt.

Lees ook
Incidenten bij TikTok laten de security-risico’s zien die datacenters soms lopen

Incidenten bij TikTok laten de security-risico’s zien die datacenters soms lopen

Incidenten bij het controversiële TikTok laten zien hoe snel en gemakkelijk operationele procedures in datacenters overtreden kunnen worden. Theorie en praktijk lijken vaak ver uit elkaar te liggen. Met grote gevolgen voor de security in deze faciliteiten.

Keppel wil drijvend datacenter bouwen

Keppel wil drijvend datacenter bouwen

Als de ruimte beperkt is maar de behoefte aan digitale infrastructuur groot, dan moeten we creatief worden. Daarom werkt Keppel Data Centres in Singapore aan de ontwikkeling van een drijvend datacenter.

BIPT publiceert studie over datacentra en aanbieders van digitale inhoud in België

BIPT publiceert studie over datacentra en aanbieders van digitale inhoud in België

Om een beter zicht te krijgen op Belgische spelers binnen het werkgebied van de datacenters en de aanbieders van digitale inhoud, voerde het BIPT een studie uit die de commerciële ontwikkelingen op de markt analyseert en de diensten die er aangeboden worden inventariseert. Daarnaast werd ook gekeken hoe er wordt omgegaan met veiligheid en duurzaamheid.